AIC Logo

شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان

بزرگترین تولیدکننده کاتالیست و انواع سرامیکهای صنعتی و مهندسی بر پایه آلومینایی و سیلیکاتی در ایران

شرکت‌های تحت پوشش

شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسری


تولید سنگ آهن هماتیتی (اولوژیست) با وزن مخصوص بالا

مورد مصرف صنایع حفاری (فروبار) و رنگ‌های ضد خوردگی (MIO)

تلفن ۰۳۱-۳۶۶۸۹۸۷۹
فکس ۰۳۱-۳۶۶۸۹۳۹۲

شرکت گلوله‌های سرامیکی دیبا سرام نوین کسری


تولیدکننده آجرهای ضد اسید

مورد مصرف صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، محیطهای اسیدی و...

تلفن ۰۳۵-۳۲۳۷۲۱۳۸-۹
فکس ۰۳۵-۳۲۳۷۲۱۳۷

شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا


پیشروترین تولید کننده آلومینا آلفا

مورد مصرف صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، محیطهای اسیدی و...

تلفن ۰۲۵-۳۳۳۵۳۳۰۳
فکس ۰۲۵-۳۳۳۵۳۳۰۲