AIC Logo

شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان

بزرگترین تولیدکننده کاتالیست و انواع سرامیکهای صنعتی و مهندسی بر پایه آلومینایی و سیلیکاتی در ایران

محصولات

آلفا آلومینا (Alpha Alumina)

آلومینا دارای ساختارهای کریستالی متفاوت است که بیشتر آنها ناپایدار هستند. تنها فاز پایدار فاز آلفا آلومینا (Alpha Alumina) می‌باشد. روش معمول سنتز a-AL2O3 عملیات کلسینه کردن پودر آلومینا در درجه حرارت بالای ۱۱۰۰ درجه سیلیسیوس می‌باشد.
ناخالصی موجود در آلومینا، اکسید سدیم است که به روشهای فیزیکی و شیمیایی امکان کاهش آن وجود دارد. انواع مختلفی از این آلومینا تولید می شود که از لحاظ اندازهی کریستالها، مورفولوژی، ناخالصیهای شیمیایی و اندازه های دانه متفاوت هستند.

گریدهای آلومینای کلسینه شده عمدتاً بر اساس میزان اکسید سدیم به سه گروه: دارای اکسید سدیم معمولی، متوسط (میزان سدیم ۱۵/۰ – ۲۵/۰٪ وزنی) و کم تقسیم بندی می شوند. در بسیاری از کاربردها مخصوصاً کاربردهای الکتریکی و الکترونیکی نیاز است تا میزان اکسید سدیم موجود در آلومینا بسیار کم باشد. یک آلومینای با اکسید سدیم کم عموماً آلومینایی است که درصد اکسید سدیم آن زیر ۱/۰٪ وزنی باشد.

ویژگیها آلفا آلومینا :
۱- استحکام فشاری بالا
۲- سختی بالا
۳- مقاومت به سایش بالا
۴- مقاومت در برابر محیط های شیمیایی حتی در دماهای بالا
۵- رسانایی گرمایی بالا
۶- دیر گدازی بالا
۷- مقاومت دی الکتریک بالا

کاربردهای آلفا آلومینا
• تولید سرامیکهای صنعتی
• تولید سرامیکهای مهندسی
• نسوزها
• لعاب
• کاتالیست
• نفت، گاز و پتروشیمی