شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان در گروه انجمن تجهیزات صنعت نفت در سالن (۳۱Aمیلاد) حضوری فعال داشت ، بازدید وزیران محترم نفت و صنعت ، معدن و تجارت از غرفه این شرکت از شاخصه های این نمایشگاه بود.این نمایشگاه بعنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی کشور با ارائه دستاوردها و توانمندیهای تکنولوژی – گردش مالی _ بازرگانی و صنعتی در زمینه صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی به صورت بین المللی را برای فعالان اقتصادی در این عرصه محیا نموده است .AIC نیز با نظر به عظمت این نمایشگاه بعنوان یک شرکت بزرگ دانش بنیان باارائه آخرین دستاوردهای هایتک خود بعنوان بزرگترین تولید کننده کاتا لیست اکتیویتد آلومینا و سرامیک بالهای آلومینایی و سیلیکاتی و دیگر محصولات منحصر خود فعالانه در این نمایشگاه حضور یافت تا پاسخگوی مقامات وزراتخانه ایی ، مدیران وکارشناسان صنعتی ، اساتید و دانشجویان ، نخبگان علاقه مند ودیگر بازدیدکنندگان محترم به صنعت سرامیکهای صنعتی و پیشرفته باشد.در چهار روز بازدید این نمایشگاه غرفه این شرکت نیز با اقبال فراوانی از حضور گرم بازدید کنندگاه روبرو گردید.