بدینوسیله از مدیران محترم ، کارشناسان ، نخبگان ، دانشجویان علمی و صنعتی و کلیه علاقه مندان به صنعت کاشی و سرامیک کشور دعوت میگردد تا از آخرین دستاوردهای شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان بعنوان بزرگترین تولید کننده سرامیکهای صنعتی و مهندسی بر پایه آلومینایی و سیلیکاتی در ایران در غرفه این شرکت واقع در سکوی دست راست ورودی سالن ۸-۹ محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران بازدید فرمایند.
وعده دیدار ۹-۱۲ تیر ماه ۹۶