دعوت به بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی

دعوت به بازدید از نمایشگاه 

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تهران – ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۷

 

بدینوسیله مقدم مدیران و کارشناسان صنعت کشور را به بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی گرامی داشته، قدوم سبزتان را به‌غرفه‌ این شرکت واقع در سالن میلاد (۳۱A) غرفه شماره ۱۰۰۵ ارج می‌نهیم.