تبریک به سهامداران محترم کسرا

متن نامه بورس اوراق بهادار تهران

 

جناب آقای اصغر برهانی

مدیرعامل محترم شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان

 

با سلام،

احتراماً به استحضار می‌رساند، در راستای اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول، از بازار دوم به این تابلو منتقل شد.

انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها در بورس تهران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و دیگر شرایط مندرج در مواد ۱۲ الی ۱۵ دستورالعمل پذیرش در پایان مرداد ماه هر سال صورت می‌گیرد.

 

ضمن عرض تبریک به مدیران، کارکنان و سهامداران شرکت، امید است با رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های بورس اوراق بهادار تهران شاهد رونق و بهره‌مندی هرچه بیشتر این شرکت از امکانات بازار سرمایه باشیم.

 

سید روح اله حسینی مقدم