اهمیت گسترش محصولات تولیدی AIC  بعنوان یک شرکت دانش بنیان همواره مورد تایید و تاکید مدیریت ارشد شرکت بوده و هست و از آنجا که کشور در شرایط تحریم به سر می برد، نقطه قوت شرکتهای داخلی بر مبنای تاکید بر تولیدات داخلی استوار است که همین امر باعث شده که شرکتها در کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مرتباً مورد ارزیابی قرار گیرند. در همین راستا خطوط تولید کاتالیست و آلفا آلومینا و دیگر بخشهای این شرکت نیز در آذر ماه جاری مورد بازدید ارزیابان و ممیزان دانش بنیان قرار گرفت . (روابط عمومی)