ماه فرو ماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست / در نظر قدر با کمال محمد

میلاد مسعود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ولادت امام جعفر صادق (ع) بر عموم مسلمین جهان مبارک باد