مجمع عمومی سالیانه AIC

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان ( سهامی عام) نوبت دوم طبق اعلام قبلی در تاریخ شنبه ۹۸/۴/۲۹ با حضور ۲۹/۴۰ درصد سهام حاضر بصورت رسمی برگزار گردید.
* گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی در سایت کدال درج شده است.