شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان توانسته خط تولید کامل انواع نانوکاتالیست‌ها را با دانش فنی بومی، بدون هرگونه وابستگی از لحاظ تجهیزات تولیدی و مواد اولیه به خارج از کشور، ایجاد کند. هم‌ترازی کیفی و قیمت بسیار پایین‌تر در مقایسه با محصولات خارجی و در دسترس بودن تولیدکننده با توجه به شرایط تحریمی، از جمله مزایای رقابتی کاتالیست‌های تولیدی این شرکت است که می‌تواند دغدغه صنایع داخلی را در خصوص کمبود محصولات موردنیاز مرتفع نماید.