عملیات اجرایی ساخت و نصب تجهیزات خط تولید و آغاز تولید نیمه صنعتی پک کاتالیست‌های ریفرمینگ در اسفند ماه ۱۳۹۹ در شرکت سرامیک های صنعتی اردکان شروع گردید.