درج آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرامیک های صنعتی اردکان که در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برگزار می گردد در روزنامه امروز دنیای اقتصاد صفحه ۱۰ بورس