مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در تاریخ ۱۰ بهمن ماه جاری به صورت حضوری و الکترونیکی در محل خانه کارگر اصفهان برگزار گردید و بر اساس تصمیمات مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۲۷۹,۰۰۰ میلیون ریال به ۳,۶۷۱,۲۷۳ میلیون ریال معادل ۱۸۷ درصد از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافت.

دانلود سند مجمع