با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز۲۲۷-۰۱A-IOP-DPM مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و
همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۰:۱۰ روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ در
استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان ، خیابان آمادگاه ، هتل عباسی ، سالن آیینه برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

به موجب ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس اوراق بهادار و در راستای رعایت الزامات وزارت بهداشت در مجامع عمومی به
اطلع می رساند همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی است . همچنین ضروری است سهامداران یا نمایندگان محترم
با همراه داشتن کارت ملی ، مدرک نمایندگی و وکالت نامه رسمی در مجمع شرکت نمایند.