مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده هلدینگ سرامیک های صنعتی اردکان

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده هلدینگ سرامیک های صنعتی اردکان

- به اطلاع سهامداران محترم می رساند، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده هلدینگ سرامیک های صنعتی اردکان  مورخ 1402/12/08 ساعت 10:00 صبح واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار می گردد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده : 

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود با همراه داشتن اصل کارت ملی در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که به شرح ذیل برگزار می گردد حضور به هم رسانند. 

زمان : روز سه شنبه 1402/12/08 ساعت 10:00  صبح 

مکان: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی 

دستور جلسه : 

1. انتخاب اعضای هیئت مدیره

2. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. 

 

مجمع عمومی فوق العاده: 

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود با همراه داشتن اصل کارت ملی در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که به شرح ذیل برگزار می گردد حضور به هم رسانند. 

زمان : روز سه شنبه 1402/12/08 ساعت 09:00  صبح 

مکان: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی 

دستور جلسه : 

1. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 

2. اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه 

 

پخش زنده : 

ضمناً پخش زنده مجمع از طریق تارنما به نشانی WWW.AIC.IR  و WWW.KIANSTREAM.COM/AIC قابل مشاهده خواهد بود.