آجر های ضد اسید

شرکت گلوله های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا

آجر های ضد اسید

تولید آجرها و کاشی های ضد اسید ، سرامیک بالهای سیلیکاتی و گلوله های NT تصفیه آب و...