محصولات ویژه آلومینایی

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان

محصولات ویژه آلومینایی

با توجه به نیاز برخی از صنایع مختلف کشور  به قطعات سرامیکی با خواص شیمیایی و فیزیکی خاص ، این شرکت نسبت به ایجاد واحد تحقیق و توسعه در خصوص این اقلام اقدام نموده و موفق به ساخت قطعات ویژه سرامیکی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی شد که مورد تایید و قابل قبول کارشناسان  شرکتها و صنایع در خواست کننده نیز می باشد ، این قطعات با توجه به صرفه اقتصادی بودن برای طرفین  به صورت سفارش در این شرکت قابل تولید بوده و نسبت با نمونه های خارجی خود کاملاً قابل رقابت می باشد.

مشخصات شیمیایی :

Typical Chemical (wt%)  Properties

Al2O3

92

SiO2

3.0

Fe2O3

0.15

Na2O

0.1

 

 

 

 

مشخصات فیزیکی :

Typical Physical Properties

Min  3.60

Bulk  Density (gr/cm3)

Hardness ( Mohs Scale)

0

Porosity (%)

White

Color

20000  

Compressive strength (kg/cm2)