آرشیو اخبار آخرین مطالب سرویس

SPECULAR HEMATITE(MICACEOUS IRON OXIDE)MIO
SPECULAR HEMATITE(MICACEOUS IRON OXIDE)MIO

‫۵ ماه قبل، پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۴۱

آجر های ضد اسید
آجر های ضد اسید

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۵۵

گرانول اکتیو آلومینا
گرانول اکتیو آلومینا

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۴۸

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده سرامیک‌ها ی صنعتی اردکان برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده سرامیک‌ها ی صنعتی اردکان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده سرامیک‌ها ی صنعتی اردکان برگزار شد.

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۳۷

سرامیکهای صنعتی اردکان AIC و استمرار توسعه در ۱۴۰۰
سرامیکهای صنعتی اردکان AIC و استمرار توسعه در ۱۴۰۰

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۳۵

سرامیک بال سیلیکاتی
سرامیک بال سیلیکاتی

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۴۳

آلفا آلومینا
آلفا آلومینا

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۳۹