بهره برداری از خط دوم ریموند در شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا

بهره برداری از خط دوم ریموند در شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا

 

نظر به اهداف و برنامه ریزی های انجام پذیرفته در هیئت مدیره شرکت مهندسی معدنی زرین پودر وابسته به هلدینگ AIC و تاکید بر ضرورت افزایش بهره وری، نصب تجهیزات خط دوم ریموند در محل معدن در پایان سال ۱۳۹۹ صورت پذیرفته که در اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید. با بهره برداری از خط دوم ریموند ضمن افزایش تولید گام موثری در افزایش راندمان توسعه شرکت برداشته خواهد شد.