سرامیک


کاتالیست های بازیابی گوگرد
کاتالیست های بازیابی گوگرد

‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۱۴

گلوله و لاینر های آلومینایی
گلوله و لاینر های آلومینایی

شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان در سال 1374 با شماره 12462 به ثبت و در سال 1376 به بهره برداری رسید و در همین سال اولین تولید خود را با نام تجاری روانه بازار نمود «AIC»

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۲۲

لاینر های ضد سایش
لاینر های ضد سایش

شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان در سال 1374 با شماره 12462 به ثبت و در سال 1376 به بهره برداری رسید و در همین سال اولین تولید خود را با نام تجاری روانه بازار نمود «AIC»

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۳۲

سرامیک بال آلومینایی
سرامیک بال آلومینایی

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۴۳

سرامیک بال سیلیکاتی
سرامیک بال سیلیکاتی

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۴۳

سرامیک اردکان
سرامیک اردکان

‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۲۱

شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا
شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۵۳

شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا
شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۴۹

صنایع کاشی، سرامیک،چینی،لعاب،رنگ و سیمان
صنایع کاشی، سرامیک،چینی،لعاب،رنگ و سیمان

‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۲۸