آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سرامیکهای صنعتی اردکان (شرکت سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سرامیکهای صنعتی اردکان (شرکت سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

سرامیکهای صنعتی اردکان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی: 10840024608 شماره ثبت: 12462

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص  حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که به شرح ذیل برگزار می­گردد حضور بهم رسانند.

ضمناً پخش زنده مجمع از طریق تارنما به نشانی www.aic.ir و www.kianstream.com/aic قابل مشاهده خواهد بود.

زمان: 1402/04/27 ساعت 10:30

مکان: تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به پارک وی- مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش- سالن شهید آوینی

 

دستور جلسه: 

1-اصلاح و تطابق مواد اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

2-تغییر ماده 4 اساسنامه، تغییر نشانی، تابعیت و مرکز اصلی شرکت 

 

هیئت مدیره شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان