انعقاد موافقت‌نامه همکاری بین سرامیک‌های صنعتی اردکان و پژوهشگاه صنعت نفت

با هدف دستیابی به فرمولاسیون ساخت نسل جدید جاذب حذف هیدروژن سولفید از فاز گازی انجام شد؛

انعقاد موافقت‌نامه همکاری بین سرامیک‌های صنعتی اردکان و پژوهشگاه صنعت نفت

شرکت‌های سرامیک‌های صنعتی اردکان و پژوهشگاه صنعت نفت موافقت‌نامه همکاری با هدف دستیابی به فرمولاسیون ساخت نسل جدید جاذب حذف هیدروژن سولفید از فاز گازی منعقد کردند.

شرکت‌های سرامیک‌های صنعتی اردکان و پژوهشگاه صنعت نفت موافقت‌نامه همکاری با هدف دستیابی به فرمولاسیون ساخت نسل جدید جاذب حذف هیدروژن سولفید از فاز گازی منعقد کردند.

موافقت‌نامه همکاری هلدینگ دانش‌بنیان سرامیک‌های صنعتی اردکان و پژوهشگاه صنعت نفت صبح روز شنبه 22 اردیبهشت 1403 با حضور علیرضا مهرآبادی، مدیرعامل هلدینگ دانش‌بنیان سرامیک‌های صنعتی اردکان و عظیم کلانتری اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین جمعی از مدیران ارشد هر دو مجموعه در حاشیه نمایشگاه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی تهران منعقد شد.

در پایان تبادل موافقت‌نامه بین هلدینگ دانش‌بنیان سرامیک‌های صنعتی اردکان و پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد.