ترکیب اعضای هیات مدیره هلدینگ سرامیک‌های صنعتی اردکان

ترکیب اعضای هیات مدیره هلدینگ سرامیک‌های صنعتی اردکان

اعضای هیات مدیره هلدینگ سرامیک‌های صنعتی اردکان در اسفندماه 1402 انتخاب شدند.

شرکت هلدینگ دانش‌بنیان سرامیک‌های صنعتی اردکان  اعلام کرد، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی به تاریخ 1402/12/08  و جلسۀ هیات‌ مدیرۀ به تاریخ 1402/12/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

اطلاعات هیات مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی

سمت

سوابق تحصیلی و مدارک حرفه ­ای

نوع عضویت

سوابق مهم اجرایی

نصراله یغمایی

رییس هیات مدیره

کارشناسی مهندسی برق

غیرموظف

دارای بیش از 30 سال سابقه‌کاری در بخش بازرگانی شرکت‌های بورسی و عضو هیات مدیره ناشرین نهادهای مالی مجاز

علیرضا مهرآبادی

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

دکترا مدیریت کسب‌وکار

موظف

دارای بیش از 15 سال سابقه کار اجرایی در شرکت‌های دولتی و خصوصی و همچنین عضویت در هیات‌مدیره نهادهای مالی مجاز و عضویت در هیات‌مدیره ناشرین نهادهای غیرمالی بازار سرمایه

سید غلامحسین موسوی

عضو هیات مدیره

دکترا مدیریت مالی

موظف

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، دارای بیش از 25 سال سابقه کار در سازمان   و موسسات حسابرسی و مدیر و معاونت مالی اداری

محمد فارسی

عضو هیات مدیره

دکترا مهندسی نفت

غیرموظف

دارای بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت‌های پتروشیمی، بورسی و همچنین عضویت در هیات مدیره انجمن‌ها، شرکت‌های بورسی و غیربورسی

محمد عبدالهی

عضو هیات مدیره

کارشناسی مدیریت

غیرموظف

دارای بیش از 30 سال سابقه کار در شرکت‌های بورسی و خصوصی و عضو هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

فایل ها