سرامیک های صنعتی اردکان


گزارش کنترل های داخلی
گزارش کنترل های داخلی

‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۳۹

تداوم روند رو به رشد کَسرا
تداوم روند رو به رشد کَسرا

‫۶ ماه قبل، پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۴۱

گزارش فعالیت فروردین ماه «کسرا» منتشر شد
گزارش فعالیت فروردین ماه «کسرا» منتشر شد

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان گزارش فعالیت ماهانه مربوط به فروردین ماه 1403 را منتشر کرد.

‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۳۴

درج نماد شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا در سال جاری
درج نماد شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا در سال جاری

مجید جعفری، مدیرعامل شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا از درج نماد شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا در سال جاری خبر داد.

‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۲۶

اعضای کمیته‌های شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان
اعضای کمیته‌های شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان

اعضای کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان انتخاب شدند.

‫۲۱ روز قبل، یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۱:۰۰

فروش خوب «کسرا» در خرداد ماه
فروش خوب «کسرا» در خرداد ماه

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان در خرداد ماه یک هزار و 361 میلیارد ریال درآمد کسب کرد.

‫۱۸ روز قبل، چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۱۲

گزارش فعالیت هیات مدیره سرامیک‌های صنعتی اردکان برای سال 1402
گزارش فعالیت هیات مدیره سرامیک‌های صنعتی اردکان برای سال 1402

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به پایان 29 اسفندماه 1402 منتشر شد.

‫۴ روز قبل، چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۰۹

گزارش کنتر‌ل‌های داخلی سرامیک‌های صنعتی اردکان
گزارش کنتر‌ل‌های داخلی سرامیک‌های صنعتی اردکان

گزارش کنتر‌ل‌های داخلی هلدینگ دانش‌بنیان سرامیک‌های صنعتی اردکان برای سال 1402 منتشر شد

‫۴ روز قبل، چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۲۴